Képzések

Filmes alapképzés

Képzésünket egyaránt ajánljuk a szakmával most ismerkedőknek, valamint tapasztalattal már rendelkező, de ismereteiket bővíteni vágyóknak. A hallgatók a 124 órás tanfolyam befejeztével a sikeres vizsgát követően oklevelet vehetnek át. Elméleti és gyakorlati tematikánkat nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek oktatják, ezzel is biztosítva az állandóan fejlődő piaci igényekhez szükséges magas színvonalat.

Jelentkezés a kézpésre

Újságíró alapképzés

Képzésünket egyaránt ajánljuk a szakmával most ismerkedőknek, valamint tapasztalattal már rendelkező, de ismereteiket bővíteni vágyóknak. A hallgatók a 120 órás tanfolyam befejeztével a sikeres vizsgát követően oklevelet vehetnek át. Elméleti és gyakorlati tematikánkat nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek oktatják, ezzel is biztosítva az állandóan fejlődő piaci igényekhez szükséges magas színvonalat.

Jelentkezés a kézpésre

Rádiós alapkézés

Képzésünket egyaránt ajánljuk a szakmával most ismerkedőknek, valamint tapasztalattal már rendelkező, de ismereteiket bővíteni vágyóknak. A hallgatók a 120 órás tanfolyam befejeztével a sikeres vizsgát követően oklevelet vehetnek át. Elméleti és gyakorlati tematikánkat nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek oktatják, ezzel is biztosítva az állandóan fejlődő piaci igényekhez szükséges magas színvonalat.

Jelentkezés a kézpésre

Wesley Főiskola

A Wesley Főiskolát 1987-ben alapították. A Magyar Akkreditációs Bizottság 2002. szeptember 27-én született 2002/7/V. számú határozata értelmében akkreditált intézménynek minősül. Főiskolánk olyan sajátos autonómiájú felsőoktatási intézmény, amely önkormányzatát a Főiskolai Szenátus által elfogadott és jóváhagyott SZMSZ-ben, továbbá más jogszabályokban rögzített módon gyakorolja. A Főiskola a magyar felsőoktatás integráns része, a magyar felsőoktatás hagyományait, a megrendelő igényeit messzemenően szem előtt tartja, és nyitott a folyamatos megújulás iránt. Főiskolánk 1996 óta társult tagja az Association of Free Methodist Educational Institutions-nek (AFMEI), amelynek több amerikai egyetem és főiskola is tagja. 2003-ban felvételt nyertünk a Council for Christian Colleges and Universities (CCCU) szervezetébe is. Intézményünkben családias légkörben társadalomtudomány, bölcsésztudomány, természettudomány és vallástudomány területeken folytat alap(Ba., Bsc.) illetve mester (Ma) képzést. Az alapszakra épülő szakirányú továbbképzési szakokból tizenötféle képzést kínálunk diplomával rendelkezőknek. Főállású oktatóink közül kilenc egyetemi tanár és két MTA doktor biztosítja a minőségi képzés garanciáját. Az elmúlt időszakban több mint 2500 diplomát adtunk át volt hallgatóink számára.


Wesley Főiskola honlapja

Rektori köszöntő

A Wesley János Főiskola kétszer 60 órában média szakos alapképzési tanfolyamokat indít (filmes alapok, rádiós és újságírói területeken). Azok állnak képzési tervünk középpontjában, melyeket a Főiskola a maga tanítási programjában is hangsúlyoz. Tapasztalatunk, hogy a szociális, környezettani, de egyházi kérdésekben is a kommunikáció ritkán tudja túllépni a belső szakmai érdeklődés határait. Olyan szakembereket akarunk képezni és támogatni, akik megfelelően adnak hírt ezekről a fontos területekről, és képesek arra, hogy párbeszédet kezdeményezzenek a XXI. század sokszor túlterhelt és elbizonytalanodott emberével, mind a szakszerű segítés, mind a segítségkérés kultúrájának kialakításában. Olyanokra gondolunk, akik készek hangjává válni azoknak, akik szava nem jut el a társadalom többségéhez.

Dr. Iványi Gábor

Tanulj a legjobb helyen

Tanulj nálunk, tanulj a profiktól!

Információ

Hétfőtől – Péntekig: 9:00 – 15:00
Telefonszám : +36-1-577-0500 / 266 mellék
Kontakt: Turzó Judit
E-mail: mediakepzes@wjlf.hu

CímünkKapcsolat